w

073-683 78 77

Fole stentollby 136, 621 75 Visby

Våra tjänster

HUSGRUNDER

En perfekt grund är något av det viktigaste på ett hus. Det här är något vi kan, vi gjuter inte bara grundar till de hus vi bygger vi hjälper även kollegor i branschen med att gjuta grunder.

STENKONSTRUKTIONER

Är det något vi kan bättre än de flesta är det att bygga hus i sten. Från första sten till putsat och klart. Vet man vad man gör så går det snabbt och det blir ett mycket bra hus.

TRÄKONSTRUKTIONER

Vi kan bygga allt i trä, men oftast är det huskonstruktioner vi gör. Allt från små förråd till större hus. Ibland blir det träfasad och ibland blir det putsplattor.

INSIDA OCH YTSKIKT

Känslan i huset kommer när detaljerna kommer på plats. Det gäller att vara noggranna i materialval och genomförande för att få rätt ytfinish.

KÖK OCH BADRUM

Kronan på verket och där alla vill umgås är oftast köket. Men även badrummen kräver lite extra och måste göras enligt alla gällande regler.

UTEPLATSER, ALTANER, UTEKÖK OCH POOLER

Ibland nästan lika viktigt som huset och innan varje sommar bygger vi alltid uteplatser, altaner, utekök och pooler