Om Oss

Vilka vi är

Kronan på verket och där alla vill umgås är oftast köket. Men badrummen kräver också lite extra och ska göras enligt alla gällande föreskrifter.

NÅGRA ORD OM OSS

Att byga hus på öjn är lite speciellt, här måste man planera lite extra för att ett bygga ska flyta bra och det gäller att känna till bra underentreprenörer om behov uppstår.
Vi är ett litet Gotlänskt hus- och byggbolag som alltid har några husbyggen på gång. Vi är vana vid att våra kunder bor på fastlandet och vi blir instrumentet för att förverkliga fritidshuset på ön, detta innebär att vi behöver vara extra bra på kommunikation och kontroll. Allt så att drömmen ska förverkligas på rätt sätt.

$

HUSETS GRUND

$
KÖK OCH BADRUM

NÅGRA AV VÅRA PROJEKT